Vivian Doumpa

STIPO Athens

Greece

Athens

Thessaloniki

Urban geography

Urban planning

Placemaking

The City at Eye Level

The City at Eye Level Kids

Publiek ontwikkelen

Sociale innovatie

Ontwikkelen van eigenaarschap

Busking