snijtekens
snijtekens
snijtekens
snijtekens

Books reports and other publications. All our work is open source and can be used by anyone.

Books

Popular publications

At STIPO we not only work on projects, we regularly share our findings through publications and articles with a view to disseminating the knowledge. Click the link to find out more about our past cases.

All our work is open source and may be used. 

https://issuu.com/stipoteamicoon externe link
Onderzoek Nieuwe Rijkdom in de Wijken (2015)icoon externe link

Onderzoek naar de impact die online deelplatformen hebben op zelfredzaamheid van individuele bewoners en de veerkracht van wijken. Uitgevoerd via gebruikersonderzoek onder 800 gebruikers via deelplatformen Thuisafgehaald, Zorgvoorelkaar en Peerby

Auteurs: Minouche Besters en Sander van der Ham (STIPO)

Handboek Flexibele Planvorming (2015)icoon externe link

Platform31 en Stipo startten in het kader van dit MIRT-onderzoek samen met zes gemeenten een verkenning naar de stagnatie van binnenstedelijke ontwikkeling. Rotterdam, Den Haag, Alphen aan den Rijn, Schiedam, Gouda en Delft brachten elk een project in waar de ontwikkeling niet vanzelf gaat.

Auteurs: Minouche Besters, Jeroen Laven en Anna Swagerman (STIPO), Anne-Jo Visser en Vera Beuzenberg (Platform31).

Innovatiehubs Rotterdam (2015)icoon externe link

Een overzicht over creatieve industrie en innovatie in Rotterdam, maar ook landelijk en internationaal. Innovatie Hubs als plekken en netwerken.

Auteurs: Jeroen Laven (STIPO), Reina Boon (WDKA & STIPO), Chantal Olffers (Gemeente Rotterdam), Michelle Mandos (Gemeente Rotterdam).

N14 Vernieuwen tussen chaos en orde (2008)icoon externe link

Over competenties, organisaties en beroepsuitoefening.

Auteur: Hans Karssenberg (STIPO) & KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing