Wil je inspiratie over gebiedsontwikkeling en updates over trainingen, events en projecten ontvangen? Schrijf je dan in.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Werkcorporatie Amsterdam

De Gemeente Amsterdam zet voor het Hamerkwartier in op de ontwikkeling van een ‘Productieve woon-werkwijk’. Er komt een mix van 6500 woningen in verschillende woontypes en honderden kleinschalige bedrijven op de begane grond van de woonvolumes en in aparte bedrijfsgebouwen.

Stipo adviseert Amsterdam om de Werkcorporatie Amsterdam op te richten.
De Werkcorporatie Amsterdam is een organisatie die voor bedrijfsruimtes gaat zorgen van ongeveer 75 – 150 m2 die rond de € 110/m2/jaar kosten. Dat komt neer op een huur van € 600 – € 1.375 per maand kaal. Deze betaalbare ruimte voor productieve bedrijven is waardevol voor de stad. Kleinschalige bedrijvigheid en winkels verbinden mensen op lokaal niveau (en bieden werkgelegenheid) en dat komt de leefbaarheid en diversiteit in buurten ten goede.

Een werkcorporatie kan de brug slaan tussen groot vastgoed (vanaf 1.000 m2) dat straks door ontwikkelaars gebouwd gaan worden enerzijds, en kleine ruimtevragende MKB’ers (25 – 200 m2) anderzijds. De werkcorporatie kan ook aan communities werken waar het productieve MKB graag in werkt. Verwantschap en complementariteit, samen opdrachten doen, dat willen de MKB’ers en de werkcorporatie kan daar met de juiste mix in communities voor zorgen.

Deze nieuwe organisatie gaat samenwerken met overheid, MKB, projectontwikkelaars en beleggers. Een ieder van hen kan bijdragen aan de komst van die bedrijfsruimten voor het productieve MKB. De overheid doet dat met omgevingsvisie, bestemmingsplan, grondprijzen en gerichte tendervoorwaarden. Projectontwikkelaars kunnen de bedrijfsruimten onderbrengen in hun woningbouwplannen en Nederlandse beleggende partijen kunnen via verevening op gebiedsniveau of in hun portefeuille een lager rendement hanteren op ingelegd vermogen. Hiermee kan de werkcorporatie als partner in steden en gebiedsontwikkeling haar businesscase gaan draaien met passende huren voor haar doelgroep: het productieve MKB in een woongebied.

Vervolg
Het College van B&W zal het stipo advies in december behandelen incl budget. De gemeente zal vervolgens een tender gaan uitschrijven om een partij te kiezen die de werkcorporatie in 2024 gaat uitvoeren.

Uw vraag
Heeft u een vergelijkbare opgave in uw stad, heeft u advies nodig of wilt u meer weten? Stuur dan een email op jaap.schoufour@stipo.nl. U kunt ook bellen 06 51 41 97 18.