Wil je inspiratie over gebiedsontwikkeling en updates over trainingen, events en projecten ontvangen? Schrijf je dan in.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
snijtekens
snijtekens
snijtekens
snijtekens
achtergrondafbeelding schaduw

De levende omgeving is niet te vangen in maar één expertise of één werkwijze.

Wat is onze expertise en wat doen we?

 • gebiedsontwikkeling met langdurige waarde: we helpen gebieden te ontwikkelen en bestaande wijken te transformeren en laten daarbij maatschappelijke, menselijke, culturele en duurzaamheidswaarde samengaan met lange termijn economische waarde.
 • duurzaamheid, klimaatadaptatie en energietransitie: we brengen op wijk en gemeentelijk niveau de netwerken bijeen om tot actie te komen voor duurzaamheid, en zorgen ervoor dat beleid, techniek, draagvlak en actie in de wijk samen gaan.
 • openbare ruimte met menselijke maat: we werken aan een betere stad op ooghoogte, straten, pleinen, parken en plinten in bestaande en in nieuwe gebieden; en aan placemaking met korte termijn actie en lange termijn strategie.
 • transformatie van gebouwen voor maatschappelijke impact: van broedplaatsen tot startende bedrijven, sociale ondernemingen en maakindustrie, we helpen gebouwen te transformeren met als doel om de stad te versterken.
 • co-creatie met top-down en bottom-up: we brengen investeringen en beleid samen met de initiatieven in wijken; we spreken de taal van investeerders, ontwikkelaars en overheden, en van bewoners, ondernemers en initiatiefnemers; geen participatie als doel op zich, maar ‘samen stad maken’ niet alleen in praten maar ook in doen.
 • integraal werken – ‘software – hardware – orgware’: we werken aan ruimtelijke ontwikkeling (hardware), gevoed door en bedoeld voor het sociaal en economisch gebruik (software), en zetten daarvoor de meerjarige strategie, coalities en instrumenten op (orgware).
 • Het vertalen van expertise en praktijkervaringen van elders in de wereld naar projecten in Nederland. Door als (mede)initiator te investeren in internationale netwerken verrijken wij onze expertise en aanpakken door te leren van onze netwerkpartners. Wij zijn betrokken bij: Placemaking Europe, The City at Eye Level, re:Kreators en PlacemakingX.

Wij kunnen vanuit onze expertise en aanpak in de volgende rollen optreden:

 • Management uitvoeren van projecten, programma’s en processen
 • Formuleren van adviezen, strategische concepten en visies
 • Uitvoeren van (veld)onderzoek, analyseren van de plek en de gemeenschap
 • Werken aan co-creatie, participatie, community-building en gebiedscoalities
 • Geven van training, workshops, lezingen en presentaties 
 • Schrijven en publiceren wij boeken en publicaties ten behoeve van kennisontwikkeling en kennisdeling
 • Daarnaast werken we veel, op eigen initiatief, als de stad het nodig heeft, aan het herontwikkelen van gebouwen als de organisatie CoMaker.
 • Als aanjager van kennisuitwisseling organiseren wij trainingen, conferenties en excursies voor onze netwerken om de rijkdom aan kennis actief met elkaar te kunnen delen. Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal.
Wie zijn onze klanten?

We werken in opdracht van:

 • gemeenten
 • projectontwikkelaars
 • beleggers
 • bewoners- en ondernemersgroepen
 • maatschappelijke initiatieven en instellingen
 • provincies en ministeries
 • kennisinstellingen
 • iedereen die het belang ziet van langdurige kwaliteit en menselijke maat in steden en gebieden. Vaak werken we voor combinaties van opdrachtgevers.

Elk vraagstuk vereist zijn eigen, unieke keten van disciplines. Rondom onze kern beschikken we daarom over een uitgebreid netwerk van specialisten.

 • Collega publieke ontwikkelaars en stadmakers met aanvullende expertises van planeconomie en leegstandsbeheer tot ontwerp.
 • Initiatiefnemers uit het veld, kunstenaars en creatieven, sociale ondernemingen.
 • Kennispartners en universiteiten binnen en buiten Nederland
 • Landelijke expertisecentra als Platform31 & Pakhuis de Zwijger
 • Internationale partners: UN Habitat PPS, PlacemakingX & Pollin8 
Wie zijn onze partners?