Stadmakersfonds.

Stadmakers, publieke ontwikkelaars, re:Kreators, ruimtemakers; er zijn allerlei nieuwe begrippen in omloop voor een nieuw soort initiatiefnemer voor de ontwikkeling van de stad. Deze stadmakers houden de stad leuk, duurzaam, sociaal en aantrekkelijk. Ze zijn vaak de wegbereiders van gebiedsontwikkeling doordat ze met placemaking gebieden op de kaart zetten. Ze zijn door passie en inhoud gedreven en voegen iets toe wat gevestigde ontwikkelaars niet vanzelfsprekend doen, gemeenten niet (meer) kunnen en woningcorporaties niet (meer) mogen.

Wie investeert?

Maar wie helpt ze financieel? Ze hebben in veel gevallen, in elk geval in potentie, een eigen business case, maar komen niet in aanmerking voor financiering door gevestigde financiers zoals banken. Ze hebben erkenning nodig, hulp bij het uitwerken van de business case, een lagere rente en een langere looptijd om te kunnen opschalen, en niet alleen financieel, maar ook maatschappelijk rendement te kunnen blijven behalen. En net zo belangrijk, investeringen zijn nodig om ze blijvend in gebieden te behouden, bijvoorbeeld door meer eigen vastgoedbezit, door financiering van een fonds, of doordat een fonds voor hen vastgoed verwerft.

Stadmakersfonds Utrecht

Om dit gat te dichten hebben Stad2 en STIPO samen met de Provincie Utrecht een Stadmakersfonds Provincie Utrecht opgericht. Dat fonds investeert in grond- en vastgoed-initiatieven van Stadmakers. Geen subsidie maar een investering die moet worden terugbetaald, maar met langere looptijd en met lagere rente. Met de eerste € 1 mln bijdrage van de Provincie Utrecht € 1 mln trekken we aanvullende financiering van banken aan. Daarmee financieren we de eerste casussen, zoals het Hof van Cartesius in de stad Utrecht. Vervolgens willen we het fonds openstellen voor aanvullende financiering door particulieren om het fonds mee te laten groeien, en de provincie-subsidie weer af te kunnen bouwen en terug te betalen.

Nederland, Europa

Het doel van Stad2 en STIPO is om op deze wijze een infrastructuur aan te leggen waardoor initiatieven kunnen opschalen en verduurzamen. Niet alleen in Utrecht, maar met de ervaringen daar ook in andere steden in Nederland, en gekoppeld aan het Europese stadmakernetwerk re:Kreators, ook op Europese schaal. We zoeken daarvoor nieuwe partners die ons kunnen helpen verder uit te breiden.

In samenwerking met:

Stad2icoon externe link

Het team:

Meer weten?

icoon mailHans Karssenberg
icoon E-mailadres succesvol gekopieerd naar klembord