Omgevingsvisie Heusden

Naar verwachting treedt in 2022 de Omgevingswet in werking. De gemeente Heusden wil ter voorbereiding hierop een flexibele visie ontwikkelen die voor de komende 20 jaar richting geeft aan belangrijke gemeentelijke vraagstukken. Op het gebied van sociale, economische en ruimtelijke vraagstukken zal Stipo aan de slag gaan met een gedragen omgevingsvisie. De wens is nadrukkelijk geen plat document te maken, maar een levende visie die recht doet aan de unieke kernen en dorpen in en rondom Heusden. De visie moet bewoners en ondernemers in de gemeente voldoende ruimte geven en ze uitdagen om zelf invulling te gaan geven aan de ambities van de omgevingsvisie. Dat kan alleen werkelijkheid worden met en niet voor de ondernemers en bewoners in de diverse kernen en dorpen die samen de gemeente vormen. Samen met de Heusdenaren bouwt STIPO aan een visie die verder gaat dan alleen de ruimtelijke inrichting, met aandacht voor de sociale, maatschappelijke en economische facetten van het leven in toekomstig Heusden.