Samenhang in de Wijk Amersfoort

Wat zit er tussen de omgevingsvisie, verduurzamingsopgaven, woningnieuwbouwprojecten, klimaatvraagstukken, sociale programma’s en kleinschalige wijkprojecten? Hoe werken al deze schaalniveaus op slimme manieren samen? Hoe voorkom je dat bewoners overspoeld worden door de diverse participatietrajecten? En terecht de vraag stellen: “Voordat we over energietransitie of verdichting gaan praten, kunnen we het eerst hebben over verkeersveiligheid, werkgelegenheid, de verrommeling op straat en gebrek aan speelruimte? En hoezo moet dat in onze wijk gebeuren, kan dat niet ergens anders?”

De gemeente Amersfoort heeft STIPO gevraagd een aanpak en instrumentarium te ontwikkelen waarmee zowel intern ambtenaren en politiek integrale afwegingen kunnen maken, afstemmen en gezamenlijk optrekken, als waarmee het gesprek in de wijk veel breder en in samenhang gevoerd kan worden. Wat vinden de bewoners belangrijk voor hun wijk? Hoe zien zij de grote vraagstukken van de toekomst landen in hun buurt? Wat kan er wel, wat is lastig? Hoe zorgen we er samen voor dat er meerwaarde ontstaat voor de bewoners? We ontwikkelen de methodiek in de praktijk, samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners en de diverse ambtelijke collega’s.