Kolenkit Amsterdam-West

Initiatief en eigenaarschap komen centraal te staan bij de integrale vernieuwing van de Kolenkitbuurt in Amsterdam West. De buurt is sinds 2003 enorm vernieuwd. Er is een mooie aanpak gevolgd: het aantal sociale huurwoningen is gelijk gebleven, en door extra woningen toe te voegen is er een meer gemengde buurt ontstaan. Door nieuwbouw-sloop in plaats van sloop-nieuwbouw konden bewoners in hun eigen buurt blijven en de sterke informele netwerken grotendeels in tact blijven. Nu moet de fysieke vernieuwing van 700 woningen in het Noordelijk gedeelte van de buurt nog worden afgemaakt, en moet de sociale en economische vernieuwing permanent worden gemaakt. Stipo werkt sinds de zomer van 2020 aan deze integrale vernieuwing en stelt daarbij initiatief uit de buurt, eigenaarschap van de community, ontmoeting, talentontwikkeling en placemaking centraal.