Groene Lint Utrecht

In 2018 zette Gemeente Utrecht zich in op gezond stedelijk leven voor alle Utrechters. Een van de kansen om dit te bereiken is het verbeteren van de verbinding van sociale en fysieke opgaven. Voor Overvecht werd het project het Groene Lint benoemd, als zelfstandig onderdeel binnen het programma Samen voor Overvecht. 

De wens om tot een Groen Lint te komen – dat mensen stimuleert om naar buiten te gaan, te bewegen, te sporten en elkaar te ontmoeten – is in wezen een vraag om hele goede publieke ruimtes. Mensen gaan naar buiten als een plek aantrekkelijk is. Maar wat creëert nu aantrekkelijke plekken? En wat maakt het Groene Lint aantrekkelijk voor al die verschillende Overvechters? 

Totale route en groen dichtbij huis

STIPO is aan de slag gegaan met de behoeftes voor een Groen Lint, een 4,6 kilometer lange route die beide parken verbindt met de wijk. Met onze aanpak hebben we zowel de grote route van 4,6 kilometer onder de loep genomen als verkend hoe het zit met al die kleinere plekken op en langs de route. De betrokkenheid van mensen is heel verschillend als het gaat om de grote route (meer iets van stedelijke, gemeentelijke of maatschappelijke organisaties) of om de plekken op de route (voelt meer van bewoners zelf of van de winkeliers, een groen clubje of andere bewonersorganisaties). Het gebruik van de grote route en de losse plekken verschilt ook, van sport rondje tot even kletsen met de buurvrouw of tuinieren in de geveltuin. 

Een Groen Lint dat bewoners stimuleert om naar buiten te gaan vraagt:

  • en om een aantrekkelijke goed begaanbare en logische hoofdroute, die voelt als een plek
  • en om tal van losse locaties, dichtbij huis, op en rond de route, die echt als plek voelen.
  • en gevoel van eigenaarschap bij het groen: dit is ons groen, wij maken het samen.

 

In gesprek met de wijk

Gedurende de periode januari tot en met september zijn we met tal van mensen in de wijk op zoek gegaan naar de vraag wat het Groene Lint en alle locaties erop en om heen tot echte plekken maakt of kan maken.

We zijn begonnen met het schouwen van de wijk en de voorgenomen route. Daarbij brachten we onze eigen expertise over de stad op ooghoogte, inclusieve buitenruimte en placemaking in. Parallel daaraan zijn we de netwerken in de wijk gaan verkennen en gesprekken gaan voeren met diverse sleutelspelers. Ons doel was om de participatieve activiteiten zoveel mogelijk samen met bestaande organisaties in de wijk samen te laten vallen. We sluiten liever aan bij wat er is, dan daar zelf weer iets naast te organiseren.

Corona proof participeren

De middag dat we met al deze partijen de planning voor maakten hield onze minister-president ook een persconferentie: de start van de intelligente lock down. We hebben de bestaande activiteiten omgebogen naar een Corona-proof aanpak via knutselpakketten met posters van de route, online route ontwerpen via Minecraft, en Zoomgesprekken met kleine groepjes betrokken bewoners.

Online co-creëren met stakeholders

De inzichten uit interviews en participatie activiteiten zijn gedeeld met een brede groep stakeholders tijdens de online co-creatie sessie, waarbij we specifieke onderdelen van de route verder verkenden en de koppelkansen met andere stedelijke of wijk programma’s in kaart brachten. Met deze stakeholders is gedurende het hele proces regelmatig contact geweest: rond de organisatie of betrokkenheid bij activiteiten, verkennen van koppelkansen of het samen laten optrekken van participatietrajecten. 

In de zomer van 2020 is ons team gedurende 1- dagen de wijk ingedoken met een Groene Lint camper. Bewoners konden langskomen voor een kop koffie of een spelletje en er werden op verschillende momenten wandelingen en co-creatie workshops georganiseerd waar bewoners aan mee konden doen. Ook hingen er thema-posters waar men ideeën op kwijt kon, was er kaartmateriaal aanwezig om inzichten over de diverse plekken en vaste looproutes op te halen en is er een openluchtbioscoop georganiseerd op een van de lege grasvelden in de woonwijk. Deze laagdrempelige aanwezigheid op diverse momenten in de dag en de week heeft veel gesprekken en input vanuit weer hele andere groepen mensen in de wijk opgeleverd, die wij online nooit hadden kunnen bereiken. 

Ieder stap leverde steeds nieuwe inzichten op, die we vervolgens toetsen bij andere doelgroepen tijdens volgende activiteiten. Zo werden de inzichten steeds rijker en ontstaat er langzaam een duidelijker beeld op wat het Groene Lint zou moeten zijn en hoe het tot stand zou moeten komen. Het ontwerp en het programma zal gedurende 2021 verder uitgewerkt worden, werkend naar een uitwerking in de openbare ruimte voor en met de buurt.