Wil je inspiratie over gebiedsontwikkeling en updates over trainingen, events en projecten ontvangen? Schrijf je dan in.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Evaluatie Beleid Den Haag Binnenwater

Onze steden verdichten en de druk op de openbare ruimte neemt fors toe. De stedelingen hebben meer ruimte nodig voor lopen en fietsen, elkaar ontmoeten, informeel sporten en spelen, voor groen en water. De gemeente Den Haag heeft – net als de meeste andere steden in Nederland – een enorme potentie voor het oprapen: het water in de stad kan veel beter worden benut. Het is nu echter een ondergeschoven kindje: slechts een heel klein deel van de organisatie werkt aan het water, wat toch 7% van het totale oppervlak van de stad beslaat.

Dat is in de komende periode niet meer houdbaar. Het aantal gebruikers van de stad Den Haag groeit de komende 15 jaar met maar liefst 25%, terwijl de hoeveelheid openbare ruimte hetzelfde blijft. De hittestress is nu al een probleem en dat wordt met de opwarming de komende jaren nog veel urgenter. Er ligt bovendien een enorme kans om op en aan het water de beleving en het imago van Den Haag een grote impuls te geven.

Alle aanleiding daarom voor de gemeente Den Haag om de bestaande nota Binnenwater uit 2012 te evalueren, samen met STIPO, de vele betrokken afdelingen, de gebruikers van het water uit de stad, en de initiatiefnemers op het water.. Het gaat over een breed palet: van onderhoud aan de kades en het opgeruimd houden van het water, tot commercieel gebruik van de grachten en een visie op havens en aanlegsteigers. De evaluatie en het advies van STIPO vormen een belangrijke bouwsteen voor het opstellen van een nieuw beleid voor het binnenwater van Den Haag.

In opdracht van de gemeente Den Haag voerde STIPO een intensief intern onderzoek uit naar de doelstellingen van de gemeente en spiegelde deze aan de praktijk door ondernemers, verenigingen, het hoogheemraadschap en bewoners te ondervragen naar hun ervaringen met het gemeentelijke beleid. We voerden antropologisch onderzoek uit op straat en haalden inspiratie uit andere steden.

Naast het onderzoek naar het beleid vormde STIPO ook aanbevelingen voor het toekomstig beleid. Op basis van een uitgebreid inspiratiedocument vormden we kansen, mogelijkheden en wensen voor de grachtengordel en de recreatieplassen, voor de haventjes, de commerciële activiteiten, voor handhaving en ook voor activiteiten en inrichting langs de grachten.

Ook op zoek naar inspiratie? We stelden een inspiratiedocument op voor placemaking op en aan het water, met een reeks landelijke en internationale voorbeelden. Download het HIER.