Wil je inspiratie over gebiedsontwikkeling en updates over trainingen, events en projecten ontvangen? Schrijf je dan in.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

De Wasserij Rotterdam

“De oude wasserij als broedplaats voor innovatieve mode in Rotterdam”

Een leegstaand pand dat dienst deed als wasserette van het voormalige Bergwegziekenhuis, heropende in het najaar van 2019 haar deuren als mode-broedplaats van Rotterdam. Deze broedplaats werd De wasserij genoemd en biedt mode-ontwerpers ruimte voor economische groei. De Wasserij is de eerste plek waar ontwerp, ontwikkeling en productie bij elkaar komen. Waar ontwerpers van stoffen en van kleding elkaar zien en kunnen samenwerken. Waar de productie van draad tot pak plaatsvindt. Waar geleerd kan worden door te experimenteren in een fablab, of door een opleiding te volgen – op allerlei niveaus. Dit bestond nog niet, in Rotterdam niet en in Nederland niet. 

Onder modeontwerpers in Rotterdam bleek een enorme behoefte aan creatieve (werk)ruimte. In gesprekken met modeontwerpers kwam naar voren dat er behoefte was aan een ‘biotoop’ voor ontwerpers van mode in Rotterdam. Waar zij elkaar kunnen versterken, aanvullen, adviseren en samenwerken. Tegelijkertijd stond de voormalige wasserette aan de Sint Agathastraat al tien jaar leeg. STIPO kreeg het verzoek vanuit de gemeente Rotterdam voor een herbestemming van het leegstaand pand. Hierdoor kwamen idee en uitvoering organisch bij elkaar. 

STIPO werkte samen met voortrekkers uit de Rotterdamse mode-industrie. Met hen onderzochten wij de passende mix aan partijen en hoe we deze kunnen betrekken om vorm te geven aan de Wasserij. Middels een placemaking en co-maker aanpak zijn partijen betrokken om de Wasserij vorm te geven en nieuwe inzichten en initiatieven te verzamelen. Samen met Vanschagen Architecten, specialisten in hergebruik van bestaand vastgoed, is bekeken hoe de kwaliteiten van de wasserij het best konden worden benut. Daarbij is ruimte gegeven aan de wensen van de huurders. Met hen keken we ook naar de potenties van de buitenruimte: hoe kunnen we het binnenterrein deels transformeren tot hofje? Bij de discussie over de buitenruimten zijn ook omwonenden betrokken door Stipo en Skar en de  bewoners van verpleeghuis van Humanitas. Financieel werkte STIPO binnen de kaders van SKAR. De ruimtes zijn aangeboden tegen gematigde tarieven, waarin een financieel en duurzame plaats vooraan staat. Stad2 geeft financieel vorm aan deze ambitie, aan de waardecreatie voor de buurt en organisatievormen waarin huurders mee kunnen profiteren van waardeontwikkeling. Rond de opening zijn verschillende evenementen zoals het ‘Het Geheim van Noord’, de “Swan Market”, maar ook de Rotterdamse Operadagen georganiseerd in de oude wasserij. Door het aantrekken van verschillende doelgroepen, werden de plannen voor de mode ‘biotoop’ in Rotterdam Noord al snel de ‘talk of the town’. 

Inmiddels is De wasserij een plaats met een belang voor de buurt en voor de stad Rotterdam. De broedplaats biedt studio’s aan zo’n vijftig mode-ontwerpers. Er is in het pand ruimschoots gelegenheid geboden voor ontmoeting en uitwisseling, dit zijn geen smalle gangen met kantoortjes, maar straten, stegen en pleinen. Dat concept wordt nu doorgezet in de ontwikkeling van de buitenruimte. Minder parkeren, meer ontmoeting en groen. De business case van de Wasserij zet in op verschillende prijzen per vierkante meter, startende designers betalen minder voor de vierkante meters dan gevestigde partijen. Deze mix en mikken op specifieke ‘branche’ is nieuw, en richt zich op het idee van een soort gilde, de hele branche bij elkaar brengen en jonge starters groeikansen geven. Daarnaast, vervult het een voorbeeldfunctie in het Rotterdamse broedplaatsenbeleid, zowel financieel (waardecreatie mechanismen) als organisatorisch (een nieuwe functie voor gebouw, wijk en stad).