De Wasserij.

Mode in oude wasserij

Samen met SKAR, Stad2 en Vanschagen Architecten ontwikkelt STIPO een mode-broedplaats in Rotterdam, in de voormalige wasserij van het Bergwegziekenhuis in Rotterdam Noord. Het is een prachtig gebouw, verscholen op een binnenterrein achter Humanitas aan de Bergweg.

Het doel van de ontwikkeling is om een permanente plek te bieden aan de mode-industrie in Rotterdam, een ketenbroedplaats van partijen met passie voor mode. Van agenten tot ontwerpers, en van wevers tot onderwijs, met de toeleveranciers en flankerende partijen die de mode-industrie versterken.

Aanpak

STIPO werkt samen met voortrekkers uit de Rotterdamse mode-industrie. Met hen onderzoeken wij de passende mix aan partijen en hoe we deze kunnen betrekken om vorm te geven aan de Wasserij. Samen met Vanschagen Architecten, specialisten in hergebruik van bestaand vastgoed, trekken we op om de kwaliteiten van het gebouw te benutten maar daarbinnen ruimte te geven aan de wensen van huurders van de segmenten. Met hen kijken we ook naar de potenties van de buitenruimte: hoe kunnen we het binnenterrein deels transformeren tot hofje.

Financieel werken we binnen de kaders van SKAR. We bieden ruimte aan de culturele sector tegen gematigde tarieven, een financieel en duurzame locatie bieden staat vooraan. Stad2 geeft financieel vorm aan deze ambitie, aan de waardecreatie voor de buurt en organisatievormen waarin huurders mee kunnen profiteren van waardeontwikkeling.

De Wasserij heeft potentie als bedrijfsverzamelgebouw voor de mode. Het is ook een locatie met een belang voor de buurt en voor de stad Rotterdam. Via een placemaking en co-maker strategie worden partijen betrokken om de Wasserij vorm te geven. Er is ruimte voor bijzondere evenementen zoals de voorstelling Freddie tijdens de Operadagen Rotterdam in 2017.

Broedplaatsenbeleid Rotterdam

De Wasserij vervult een voorbeeldfunctie in het gemeentelijk broedplaatsenbeleid. Financieel (waardecreatie mechanismen), organisatorisch (hoe zet je een broedplaats op met functie voor gebouw, wijk en de stad) en inhoudelijk (hoe komen we tot de beste kwaliteit) willen we er lessen uit trekken die breder kunnen worden gebruikt.

In opdracht van:

Gemeente Rotterdamicoon externe link

In samenwerking met:

SKARicoon externe link Stad2icoon externe link Vanschagen architectenicoon externe link

Het team:

Meer weten?

icoon mailJeroen Laven
icoon E-mailadres succesvol gekopieerd naar klembord