Wil je inspiratie over gebiedsontwikkeling en updates over trainingen, events en projecten ontvangen? Schrijf je dan in.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Broedplaatsenbeleid en gebiedsontwikkeling Den Bosch

De gemeente Den Bosch onderkent dat het aantrekken (en behouden) van jonge creatieven, kunstenaars, makers, startups en scale-ups in Den Bosch een belangrijke voorwaarde is voor een succesvolle gemengde stad. Vanwege hun creativiteit, energie en innovatievermogen is de groep van groot belang om de stad economisch vitaal te houden en om toekomstige complexe opgaves voor steden het hoofd te kunnen bieden.

Met nieuw broedplaatsenbeleid vanaf 2025 wil Den Bosch de stad aantrekkelijker te maken voor deze overwegend jonge doelgroep. De gemeenteraad neemt op 12 december 2023 een besluit over het nieuwe atelier- en broedplaatsenbeleid. Daarna volgen nog verschillende acties om in praktische zin uitvoering te kunnen geven aan dit beleid.

Vanwege Stipo’s expertise in o.a. gebiedsontwikkeling en Jaap Schoufour zijn jarenlange ervaring als hoofd van Bureau Broedplaatsen in Amsterdam, heeft de Gemeente Den Bosch aan Stipo gevraagd om een voorstel te doen voor dergelijk broedplaatsenbeleid en hoe dit gekoppeld kan worden aan Bossche gebiedsontwikkeling.

Stipo deed onderzoek onder de doelgroep, sprak met aanbieders van ruimte en andere belanghebbenden in de stad en nam ervaringen en kennis van elders mee naar Den Bosch. Het leidde tot een advies dat tweeledig was: een advies op zowel interne gemeentelijke organisatie als op beleid en instrumenten waarmee de gemeente concreet interventies kan doen op de markt van betaalbare en passende werkruimte in Den Bosch.

Intern
Stipo adviseert de gemeente om integrale teams te formeren bij gebiedsontwikkeling met afdelingen Cultuur, Economie, Stedelijke Ontwikkeling en Vastgoed. Dit geeft brede betrokkenheid en inbreng in een pril stadium en voorkomt dat beleidsthema’s zich onvoldoende gehoord voelen bij de planvorming en wat er in een gebied gaat komen.

Extern
De gemeente kan vanaf het begin van gebiedsontwikkeling samenwerken met creatieven, urban culture en stadmakers. Met hen kan de gemeente bij gebiedsontwikkeling aan placemaking gaan werken als tijdelijke functies in leegstandsbeheer. Vanuit een integraal gebiedsteam kan de gemeente de creatieven en makers aan betaalbare werkruimte helpen en ondersteuning bieden met financiering van (lokale) programmering en expositiemogelijkheden. De Economie afdeling kan garantstellingen en ondersteuning geven bij startend ondernemerschap, om de makers en ondernemers zo veel mogelijk te ontlasten.

Stipo adviseerde Den Bosch om terughoudend te zijn met de verkoop van vastgoed, aangezien daarmee de sterke positie van de gemeente onherroepelijk verdwijnt om een gebouw in te zetten voor beleidsdoeleinden. Het is beter om het vastgoed in tijdelijk- of leegstandsbeheer beschikbaar te stellen voor bijvoorbeeld broedplaatsbeleid. Het blijft mogelijk om het uiteindelijk anders te bestemmen.Heeft u een vergelijkbare opgave in uw stad en heeft u advies nodig? Stuur Jaap dan een email op jaap.schoufour@stipo.nl

Voor meer informatie, klik op deze link: https://www.denbosch.nl/nl/actueel/een-nieuw-atelier-en-broedplaatsenbeleid