Wil je inspiratie over gebiedsontwikkeling en updates over trainingen, events en projecten ontvangen? Schrijf je dan in.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Transformatie management Rotterdam Noord

“Winkel transformatie: Make it happen!”

STIPO ondersteunt de transformatie van leegstaande winkelpanden in Rotterdam Noord. Stipo experimenteert met nieuwe maatregelen en gaat nieuwe samenwerkingsverbanden aan om transformatie van onbenutte panden te stimuleren. Deze panden bevinden zich in het Oude Noorden en omliggende straten. Deze straten ervaren relatief veel winkelleegstand, in 2018 was de leegstand zelfs drie keer hoger dan de rest van Rotterdam. Deze leegstand is gemist kapitaal voor Noord en gemist kapitaal voor de stad, dat we moeten benutten. 

Pilot Transformatiemanagement 

De gemeente Rotterdam heeft een pilot opgezet voor de periode van drie jaar, waarin de transformatie van leegstaande winkelpanden naar woningen wordt gestimuleerd. Maar ook andere functies zijn mogelijk. De transformatie pilot moet inzicht geven in welke maatregelen succesvol zijn. Na de pilot wordt onderzocht of het wenselijk is om een stadsbreed vervolg te geven aan de succesvolle maatregelen. 

Onze aanpak

Het doel van de transformatie aanpak is meerledig. Allereerst, moet de detailhandelsstructuur worden verstevigd: winkelaanbod rond de hoofdwinkelstraten moet worden teruggebracht, te beginnen met de leegstaande winkels. Daarnaast, moeten woningen worden toegevoegd, eigenaren van leegstaande winkelpanden in de straten rondom winkelstraat, worden gestimuleerd om hun leegstaande winkelpand te transformeren naar woningen. Naast lege winkelpanden zijn er ook lege bedrijfsruimten, kantoren en onbenutte plekken, die tot woningen kunnen worden getransformeerd. Bovendien, wordt de winkel leegstand aangepakt. Deze leegstand op plintniveau heeft een grote impact op de leefbaarheid, maar ook op de economische waarde van een gebied.  De gevoeligheid voor leegstand in maatschappelijke debatten met ondernemers en bewoners is groot, waardoor actieve sturing van de gemeente nodig is en het terugdringen daarvan dus een belangrijk onderdeel van de opdracht voor de transformatiemanager vormt.

STIPO werkt in deze pilot als transformatiemanager en gaat in gesprek met vastgoedeigenaren over de leegstand van hun panden. Leegstaand vastgoed wordt gesignaleerd, vervolgens wordt het gesprek met de eigenaar aangegaan. Wat zijn de wensen met het pand? Waar zijn ze mee geholpen? Met deze “rode loper” tactiek worden vastgoedeigenaren gestimuleerd hun vastgoed te transformeren naar woning(en) of te verkopen ten behoeve van transformatie. Door deze werkwijze maken we de drempel tot transformeren laag. De vastgoedeigenaren kunnen hulp krijgen van experts, om bijvoorbeeld de bouwkundige situatie van hun pand te beoordelen. Als de eigenaren ervoor kiezen om de panden te transformeren worden ze geholpen in het nemen van praktische stappen die leiden tot de realisatie van een woning, maar ook sociaal-culturele functies, een klein kantoor of bedrijf. Uit de transformatieaanpak is bovendien een hoekpandenstrategie geboren, die beschrijft hoe bij hoekpanden kritisch moet worden nagedacht over de invulling en het uiterlijk van het vastgoed en de buitenruimte. Hoekpanden zijn essentieel voor het stedelijk weefsel en fungeren vaak als uithangbord voor de straat, dat maakt ze meer geschikt voor economische of publieke functies in vergelijking met wonen. 

De resultaten van 2 jaar

Er zijn op dit moment ruim 15 getransformeerde panden, waarbij STIPO in meer of mindere mate een rol heeft gespeeld in het proces. Een mooi voorbeeld hiervan is de Wasserij. Verder is STIPO betrokken bij meer dan 20 lopende transformatieprocessen. Met kleine en grote duwtjes in de rug proberen we die te versnellen.

STIPO koppelt individuen aan de juiste partijen, door met ze aan tafel te zitten en actief mee te denken. Ook worden bijeenkomsten gerealiseerd waar eigenaren, huurders en gemeente met elkaar in gesprek kunnen gaan. Er wordt verbinding gelegd met andere sectoren en de omgeving van het pand. De transformatie kan niet los worden gezien van wat er in de directe omgeving gebeurt. Daarnaast gaat de transformatie niet alleen over fysieke maatregelen, maar ook over het realiseren van de passende functie. Het gaat hier om het leggen van coalities tussen partijen die een rol spelen in de transformatie. De transformatie strategie haakt aan op het Food Fashion en Design gebied rond de Zwaanshals en Zaagmolenkade. Maar ook de transformatie van de Hofbogen en ZOHO. Onder meer door kruisbestuiving te zoeken met de eigenaren/ontwikkelaars die bij deze ontwikkelingen betrokken zijn. Daarnaast wordt er intensief gewerkt aan de samenwerking op gebiedsniveau, door met te presenteren op de informatiemarkt, uitvoeringsoverleg met betrokken ambtenaren en afstem overleg tussen economie en gebiedsontwikkeling. Verder zitten we periodiek met woningcorporaties Woonstad en Havensteder om de tafel voor afstemming. 

De positieve energie ten opzichte van de transformatie aanpak is opmerkelijk, bewoners en eigenaren zijn bereid het momentum te benutten om panden te verbeteren en samen de wijk te versterken.