Wil je inspiratie over gebiedsontwikkeling en updates over trainingen, events en projecten ontvangen? Schrijf je dan in.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Buurtklimaatje Rotterdam

“Buurtklimaatje zet klimaat met de hulp van kinderen op de wijkagenda”

BuurtKlimaatje betrekt buurtbewoners, organisaties en andere partijen en moedigt hen aan om met elkaar de buurt klimaatbestendig te maken. In workshops werken kinderen aan het ontdekken en aanpakken van klimaatvraagstukken in hun wijk. Via de kinderen betrekken we hun ouders en het bredere netwerk: buurtorganisaties, gemeente, woningcorporaties, waterschap en anderen. Samen werken we aan oplossingen voor klimaatvragen in de openbare ruimte en we stimuleren bewoners en organisaties om ook op privaat terrein aan de slag te gaan. De ontwerpen van de kinderen en de praktische ideeën van buurtbewoners en anderen worden gebundeld in een klimaatgids voor de wijk en worden waar mogelijk uitgevoerd. Jonge en wat oudere Buurtklimaatjes werken zo aan het fysieke en het sociale buurtklimaat. 

De aanleiding voor het opzetten van BuurtKlimaatje komt voort uit de klimaatopgave. In tal van buurten zijn maatregelen nodig om de effecten van zware neerslag, hitte en droogte te verminderen. Vanuit stresstests zijn in Rotterdamse wijken bijna 250 plekken geïnventariseerd waar ingrepen nodig zijn. Maatregelen die daar nodig zijn, bieden een kans voor het betrekken van buurtbewoners en gezamenlijk plannen maken voor een klimaatbestendige wijk. 

Het idee van Buurtklimaatje is met ondersteuning van het Rotterdams Weerwoordprogramma ontwikkeld. Rotterdams Weerwoord zet in op een klimaatbestendig Rotterdam door praktische maatregelen en acties stadsbreed én wijkgestuurd uit te voeren. Door alle Rotterdammers mede-eigenaar te maken van het vraagstuk via het gesprek met de stad. Met de inzet van BuurtKlimaatje gaan we de daad bij het Rotterdams Weerwoord voegen. 

Buurtklimaatje richt zich op buurten waar het fysieke en sociale klimaat versterkt kan worden. We verdiepen ons in de sociale en ruimtelijke opgave door gesprekken te voeren met bewoners en wijkorganisaties en door goed te kijken naar opgaven en kansen in de publieke ruimte. We richten onze blik op ruimtelijke ingrepen waar we Buurtklimaatje aan kunnen koppelen. Bijvoorbeeld de herinrichting van een straat of een plein. We gaan op zoek naar comakers, onze ‘Buurtklimaatjes’ waarmee we gezamenlijk kunnen optrekken. Denk aan bewoners en organisaties die de buurt willen vergroenen of aan de leefbaarheid willen werken. Via scholen en andere jongerenorganisaties bereiken we kinderen. Met hen onderzoeken we de klimaatopgave in de wijk en dagen hen in een aantal workshops uit om met verrassende en vernieuwende ontwerpen te komen. Hun ideeën worden gepresenteerd op een klimaatexpositie voor de wijk. Ontwerpen en ideeën die op de korte termijn uitgevoerd kunnen worden, pakken we direct op met de wijkpartners. Alle plannen en ontwerpen komen terug in een klimaatgids voor de wijk. 

In 2019 bracht ontwikkelden met ondersteuning van het Rotterdams Weerwoordprogramma de Buurtklimaatje aanpak. Inmiddels wordt Buurtklimaatje in twee Rotterdamse wijken uitgevoerd: Kralingen West en Carnisse. De eerste zichtbare resultaten verwachten we in het najaar.