Transformatieloods Haarlemmermeer.

Concreet aanpakken Kantorenleegstand

De gemeente Haarlemmermeer is na de oorlog enorm gegroeid als woon- en werkgemeente in de Metropoolregio Amsterdam. Schiphol trekt aan, de voorzieningen zijn goed en de ligging is centraal in de Randstad. In 2015 startte STIPO er als Kantorenloods / Transformatieloods omdat zich een nieuw fenomeen aandiende: leegstaande kantoren. In de gehele gemeente is de leegstand van kantoren rond de 30%, maar in sommige gebieden oplopend naar ruim 40%. Dit is inmiddels flink teruggebracht door omzetting naar wonen en gemengde stedelijke gebieden.

 

Beukenhorst West wordt Hoofddorp Centraal

In de eerste fase is Beukenhorst West aangepakt, zo’n 20 hectare naast het station, nabij het stadspark en het uitgebreide winkelcentrum van Hoofddorp. Voor dit terrein is in samenwerking met de gemeente, bureau Urhahn, Van Dijk en partners en Stad2 een strategie ontwikkeld. Om duurzame kwaliteit te realiseren is ervoor gekozen om op gebiedsniveau aan de slag te gaan en is hiervoor een investeerder gevonden. Hiermee is een verandering ingezet van anonieme leegstand naar een gemengd stedelijk gebied met openbare ruimte als uitgangspunt.

 

Beukenhorst Oost herpositioneren

Voor Beukenhorst Oost (25 hectare) wordt samen met de eigenaren een strategie gekozen om nieuwe energie te zoeken, het gebied te herpositioneren, het imago te verbeteren en het zoveel mogelijk faciliteren van de verkoop van gebouwen door grote fondsen aan nieuwe eigenaar-gebruikers. Nu de markt in de regio Amsterdam weer aantrekt is dit gebied weer in trek. De nieuwe dynamiek en tijdgeest vragen om nieuwe, collectieve oplossingen voor voorzieningen, kwaliteit van openbare ruimte en parkeren.

 

Hoofddorp Noord: broedplaats en wonen

Hoofddorp Noord (45 hectare, 133 eigenaren, meer bedrijfsgebouwen) gelegen aan de Hoofdvaart en aangrenzend aan bestaande woonwijken, kent een andere dynamiek en potentie. Hier lopen al initiatieven om terreinen om te zetten naar wonen. Voor Noord wordt samen met de ontwikkelaars, bedrijven en eigenaren een strategie ingezet met stapsgewijze transformatie, het aanboren van de potentie als broedplaats voor de Haarlemmermeer, binnen heldere nieuwe spelregels voor geld en kwaliteit.

 

Gemeentebrede aanpak

Naast het gericht aanpakken van deze gebieden met de grootste leegstand is er een gemeentebrede, structurele aanpak ingezet. Bedrijven verhuizen regelmatig door naar nieuwbouw en laten dan weer andere gebouwen achter. Om die reden is de transformatieloods nu ook ingebed in de gemeenteorganisatie.

In opdracht van:

Gemeente Haarlemmermeericoon externe link

Het team:

Meer weten?

icoon mailHans Karssenberg
icoon E-mailadres succesvol gekopieerd naar klembord