re:Kreators.

Diepliggende rol in stedelijke ontwikkeling

De voorheen vanzelfsprekende rol van gemeentes bij stedelijke ontwikkeling ondergaat een drastische verandering. Verantwoordelijkheid voor de sociale ruimte en kwaliteit van de gehele stad, is niet langer de rol van gemeentes en ontwikkelaars alleen. De rol van het maken van steden wordt ook opgepakt door een nieuwe groep met nieuwe, innovatieve ideeën. Dit proces vindt al langere tijd al plaats en is niet alleen in een stroomversnelling gekomen door de economische crisis in 2008, maar ook door dieperliggende structurele factoren.

 

Van ‘stadmaken’ naar ‘stadzijn’

Er is een verschuiving in filosofie van ‘stad maken’ naar ‘stad zijn’. Europese steden zijn in oppervlak vertienvoudigd sinds de Tweede Wereldoorlog, door een focus, gericht op greenfield development.

Tegenwoordig is met de demografische vertraging en het stabiliseren van de economie de behoefte aan nieuwbouwgebieden ook aan het slinken. Tegelijkertijd is er een groot aantal bestaande stedelijke gebieden, met urgentie voor een continue herontwikkeling, hetgeen één van de meest belangrijke kenmerken van de opkomende moderne stad is. De veranderende rollen, in andere woorden, zijn niet gekenmerkt door tijden van crisis, maar worden veroorzaakt door een meer structurele verandering in onze steden, tenminste in een Europese context.

 

Nieuwe professies

Het her-creëren van de bestaande stad vereist nieuwe professionals met variërende vaardigheden. Zij zijn interdisciplinair (sociaal, cultureel, economisch en fysieke ontwikkeling gebundeld), verbonden in netwerken (werkend met duizenden bewoners, eigenaren en netwerken van initiatiefnemers) en werken organisch (in tegenstelling tot de lineaire planning van ontwerp-ontwikkeling-beheer, werkt deze groep tegelijkertijd aan directe acties en strategisch lange termijn denken). Fundamenteler bij de verandering van ‘stadmaken’ naar ‘stadzijn’ is het creëren van nieuwe rollen. Met zo veel actoren is de gemeente niet langer de voor de hand liggende trekker. Maar wie is dan wel verantwoordelijk?

 

Nieuwe waarden

In veel Europese steden zien wij een nieuwe rol ontstaan, de Re:Kreators, zij:

  • zijn ondernemers, of publieke ontwikkelaars, gedreven door passie
  • geloven in een manier van leven in de stad die interessant, betaalbaar en rechtvaardig is
  • creëren bezielde plekken met zorg
  • creëren waardes voor bewoners door re-imgagining van de stad
  • genereren diverse manier van eigenaarschap – mentaal, emotioneel en wettelijk – en daarmee diverse groepen die zich thuis en verantwoordelijk voelen voor hun gebied
  • creëren toegankelijk en inclusieve plekken die mensen blij maken en hun buiten de begaande paden brengen.
  • bekijken mogelijkheden voor verandering en zijn niet geïnteresseerd in alleen ‘pop-up’ formules, maar in permanente investeringen in mensen en plekken
  • bouwen op bestaande energie, bronnen en structuren en verzekeren een soepele transitie door middel van her-creatie
  • nemen een stap verder dan bottom-up en top-down: zij bouwen een partnerschap tussen beide werelden.

 

re:Kreators vereniging in Europa

Wij bundelen de energie en kracht van de initiatieven die wij zien in Europa samen in de re:Kreators vereniging. Wij leren van onze collega verenigingen, inspireren nieuwe re:Kreators, creëren een betere positie voor re:Kreators; zowel met gemeentes als op EU-niveau en helpen bij het creëren van een duurzame business cases en financiën.