Plintenstrategie Rotterdam

Rotterdamse binnenstad op ooghoogte

Als je een plezierige openbare ruimte in de binnenstad wilt hebben is het niet voldoende om alleen in de straatprofielen en de bestrating te investeren. Als je de beleving van voetgangers centraal stelt, dan moeten de gebouwen mee doen. Vooral de begane grond, de plinten, hoe ze eruit zien, hoe de relatie tussen binnen en buiten is en wat er binnen te beleven is maakt dan ook allemaal onderdeel uit van de openbare ruimte. Tot die conclusie was de gemeente Rotterdam gekomen in zijn programma “De Binnenstad als City Lounge”. Juist in een modernistische wederopbouwstad als Rotterdam, waar functiemenging niet vanzelfsprekend is.

Sense of Place
De gemeente werd hierin verder aangemoedigd door John Worthington, gerenommeerd denker over steden en lid van de hoogbouw adviescommissie van de stad. Hij merkte op: jullie focussen de hele tijd op de skyline, maar het belangrijkste van hoogbouw is wat er op de begane grond in de plint gebeurt, dáár wordt de stad gemaakt. Dit leidde tot de publicatie Sense of Place, een eerste analyse van de binnenstad door de bril van de beleving.

Plintenstrategie en straataanpak
Maar hoe kun je daar handen en voeten aan geven? De gemeente Rotterdam vroeg STIPO om daarmee te helpen. Met de gemeente werkten we een aanpak uit op twee niveaus: 1) concreet aan de slag met straataanpak in drie pilotgebieden en 2) de lessen daaruit en uit de andere casussen vertalen naar een plintenstrategie voor de hele binnenstad.

Nieuwe analysetaal
In de gemeente Rotterdam bleek het project om een nieuwe analysetaal te vragen. In de kaartenatlas staan bijvoorbeeld kaarten van de loopstromen, waarbij bleek dat we relatief weinig van voetgangers wisten; het begin van structureel loopstromenonderzoek. Een kaart “Laten we afspreken bij…”. En een kaart van de missing links, de eerste prioriteiten om de plinten te gaan aanpakken.

The City at Eye Level
Het project werd de geboorte van The City at Eye Level, omdat we merkten dat er nog maar weinig over dit onderwerp was geschreven. Jan Gehl had in 1984 een baanbrekendartikel geschreven Close Encounters With Buildings, maar daarna was het stil, en Rotterdam bleek toch een andere stad dan het historische Kopenhagen van Gehl.

Resultaten
Intussen zijn er vele resultaten zichtbaar en zijn de straten in Rotterdam fors veranderd. De gemeente heeft de plintenstrategie ook opgenomen in de hoogbouwaanpak. Aandacht voor plinten is een structureel onderdeel geworden van de aanpak van de binnenstad in Rotterdam.

In opdracht van:

Gemeente Rotterdamicoon externe link

Het team:

Meer weten?

icoon mailHans Karssenberg
icoon E-mailadres succesvol gekopieerd naar klembord