Maatschappelijke kansen van online delen.

Online platforms

De afgelopen jaren zijn er tal van nieuwe sociale online platforms opgekomen die mensen in staat stellen talenten en bezittingen te delen: thuisafgehaald.nl, snappcar.nl, peerby.com, zorgvoorelkaar.com, wehelpen.nl, buuv.nl. Deze platformen zijn lokaal georganiseerd. Ze werken op stads-, wijk- en/of buurtniveau. Ze creëren nabijheid en transparantie in vraag en aanbod in een samenleving waar mensen elkaar steeds minder kennen, maar wel meer en meer op elkaar zijn aangewezen.

 

Nieuw economisch denken

De platformen maken deel uit van de beweging rond de deeleconomie en wijkeconomie, waarbij het vergroten van waardestromen centraal staat. Hoe draag je bij aan de brede samenleving? Hoe vergroot je verbinding tussen mensen en organiseer je een lokale Return-on-Investment? Hoe verminder je de ecologische afdruk van de consumptie? Hoe creëer je samen waarde, voor elkaar en voor de lange termijn?

 

Zelforganisatie

Mensen zijn mondiger geworden, komen zelf met oplossingen. Er ontstaan zorgcoöperaties waarin bewoners samen de zorg in hun buurt organiseren. En terwijl op veel plekken buurthuizen worden gesloten door gemeenten, worden elders buurthuizen geopend en gerund door buurtbewoners. Marktpartijen en professionals worden daarbij uitgenodigd door bewoners om mee te doen in plaats van andersom.

 

Online delen als oplossing voor zelfredzaamheid?

Zo zagen we veel gemeenten, zorgorganisaties en welzijnspartijen zoeken naar wegen om de participatiesamenleving vorm te geven. Tegelijk leken ze de weg naar de online deelplatformen niet te kunnen vinden. Dat verbaasde ons en bracht ons ertoe onderzoek te doen naar de impact van deze platformen:

  • Hoe dragen zij bij aan de zelfredzaamheid van mensen?
  • Hoe vergroten ze de veerkracht van buurten?
  • Wat levert het mensen op als ze iets uitlenen aan een buurtbewoner?
  • Of als ze een maaltijd bij een wijkgenoot afhalen?

Op deze manier kunnen we concrete antwoorden bieden op concrete vragen van gemeenten en een actieve bijdrage leveren aan het bouwen aan betere steden met een betrokken samenleving.

 

Kansen voor informele zorg

De uitkomsten laten zien dat online delen, zowel voor degenen die afnemen als degene die actief deelt veel oplevert.

  • vrager: krijgt de hulp of maaltijd, incl. een praatje
  • vrager: durft meer en andere dingen te vragen
  • aanbieder: ontwikkelt zich en ontwikkelt nieuwe vaardigheden
  • aanbieder: stap op weg naar werk
  • allen: positiever denken over buurtgenoten

Allemaal zaken die van cruciaal belang zijn om de participatiesamenleving te laten slagen.
Onderzoek uitgevoerd met bijdrage van stichting DOEN en VSBfonds.