Olympisch Gebied & Stadionplein.

Projectleiding co-creatie, ontwerp, beheer en placemaking

Een nieuw plein voor Amsterdam

Een unieke opgave: maak van een doods parkeerterrein een levendig nieuw verblijfsplein voor Amsterdam. Het Stadionplein in Amsterdam is in 1928 aangelegd als parkeerplaats voor de Olympische Spelen in Nederland.

 

Nieuwe centrum Zuidas

Sindsdien veranderde de stedelijke context ingrijpend: van stadsrand in de jaren ’30, stadspoort bij de aanleg van de A10, en ruimte tegenover het geredde Olympisch Stadion, naar grootstedelijk centrumgebied en eerste uitloper van het nieuwe centrum Zuidas. Al die tijd bleef het Stadionplein een winderige parkeerplaats. Het stadsdeel Oud-Zuid startte daarom een project om van het Stadionplein een echt verblijfsplein te maken.

 

Olympische Coalitie

Het plein ligt midden in de cultuurhistorie, recht tegenover het beroemde Olympisch Stadion uit 1928, en in het Plan Zuid van Berlage. STIPO verzorgde de projectleiding voor de fysieke verandering met een stedenbouwkundig programma van eisen. We zetten daarnaast de Coalitie voor Olympisch Gebied op, met de prachtige combinatie van Olympisch Stadion, Rietveld Academie, BouwInvest, Zuidas NV, NOC*NSF en de buurt.

 

Mix van gebruik

Om een verblijfsplein met de juiste intimiteit te kunnen creëren en het plein rondom voeding en programma te geven zijn twee bouwblokken toegevoegd. Die brengen een mooie mix van lokaal gebruik naar het plein: winkels, café en restaurant, de FEBO, een supermarkt, kunst en cultuur, parkeren en woningen. De gebouwen spiegelen de voormalige Citroengarages, en met het Olympisch Stadion ontstaat daardoor een nieuwe stedelijke ruimte met enorme kansen.

 

Hoge ontwerpkwaliteit

Floris Alkemade van O.M.A. werd aangesteld voor het ontwerp en er kwam een Begeleidingscommissie met Maurits de Hoog (DRO Amsterdam), Janny Rodermond (Stimuleringsfonds Architectuur) en Marcel Smets (Vlaams Bouwmeester).

 

Hardware, software, orgware

Bij alles waren de uitgangspunten: sterke en gebruiksvriendelijke openbare ruimte met menselijke maat, combineren van stedelijke schaal en buurtschaal, creëren van langdurige kwaliteit, de ziel van de plek als basis en het laten ontstaan van meervoudige stedelijke ruimtes. Het project omvatte de hardware (ontwerp), software (programmering) èn orgware (coalitie).

In opdracht van:

Gemeente Amsterdamicoon externe link

Het team:

Meer weten?

icoon mailHans Karssenberg
icoon E-mailadres succesvol gekopieerd naar klembord