KTH Campus Stockholm.

Campussen en kwaliteit van de openbare ruimte

Campussen dienen niet alleen als thuishonk voor studenten, als werkplek voor vele professors, promovendi en onderzoekers, het is ook een plek waar steeds meer innovatie-hubs en co-werkplekken worden gecreëerd. Hierdoor zou je denken dat er veel aandacht uitgaat naar een hoge kwaliteit van de openbare ruimte, gericht op een comfortabele, uitnodigende en aanmoedigende sfeer voor al zijn bezoekers. Zij zijn dagelijks druk met hun hersenen bezig, dus de openbare ruimte zou een plek moeten zijn waar iedereen kan ontspannen, tot rust kan komen en met medestudenten of collega’s bij elkaar kan komen. Maar in de praktijk wordt dit niet als vanzelfsprekend geacht. Kennisinstituten besteden veel aandacht aan het delen en ontwikkelen van kennis, wat betekent dat veel universiteiten en hogescholen een naar binnen gerichte visie nastreven.

Duurzame campus

Het International Sustainability Campus Network heeft in 2014 een prijs gewonnen voor het ‘Sustainability campus plan’ voor de KTH Royal Institute of Technology campus in Stockholm, Zweden. Zij hebben een ontwerp gemaakt voor de campus als een multifunctionele hub voor huisvesting, onderwijs, innovatie en duurzaamheid. Toch functioneert het ontwerp niet voor zijn gebruikers en heeft het gebied veel meer potentie.

Heft in eigen handen nemen

Master studenten van Urbanism Studies vonden als gebruikers van de campus en als ontwerpers dat er iets gedaan moest worden. Zij hebben, als onderdeel van het lesprogramma, een City at Eye Level & Placemaking workshop georganiseerd en hebben zo meer studenten gemobiliseerd waarna ze deze groeiende groep gemotiveerd hebben om een placemaking proces te starten op hun eigen campus.

De samenwerking tussen STIPO en KTH heeft geleid tot een jaarlijkse collegereeks van STIPO op KTH. Ook is een Zweedse en Scandinavisch placemaking-netwerk georganiseerd, die deel uitmaken van Placemaking Europe.

Het team:

Meer weten?

icoon mailRosa Danenberg
icoon E-mailadres succesvol gekopieerd naar klembord