Innovatieve samenwerking in Zuidwijk.

Zuidwijk

De Rotterdamse wijk Zuidwijk valt buiten de grote financiële impulsprogramma’s die in Rotterdam Zuid worden ingezet. De problematiek in de wijk is er echter niet minder om. Drie basisscholen en een VMBO school hebben daarom samen met de gemeente en welzijnswerk besloten om te onderzoeken of ze door gezamenlijk op te trekken een positieve wending kunnen creëren. De focus ligt daarbij op het creëren van een dagelijkse ‘naschools’ programma, waarbij de vorm nog open ligt.

 

Innovatieve samenwerking opzetten

Met geld kun je een hoop doen, echter: om creativiteit en samenwerking op gang te brengen kun je er beter niet teveel van hebben. Voor ons is de vraag van Zuidwijk een mooie uitdaging om tot een nieuw ‘business model’ te komen. Hoe benutten we de bestaande expertise, menskracht, kanalen en energie op een andere manier?

 

De scholen en andere partners waren al een tijd met elkaar in gesprek. Kom snel tot actie, was de wens. Niet nog meer praten, maar bouw een programma op. Een terechte vraag, echter een goed programma is gebouwd op een centraal gedeeld doel en gedeelde aanpak. Die was nog onvoldoende scherp gedefinieerd. Aan de hand van het WHY, HOW, WHAT model van Simon Sinek hebben we in de eerste werksessie de uitgangspunten opnieuw gedefinieerd.

WHY

een veilige, stimulerende omgeving bieden voor kinderen en hun ouders in Zuidwijk, ook na schooltijd

HOW

  • organisatorisch: we doen het samen met de buurt
  • inhoudelijk: het is gericht op talentontwikkeling​ (sport, cultuur, vaardigheden en de toekomst) en op participatie van ouders​ (met het kind, met elkaar en met de wijk)
  • gezamenlijke cultuur: we bouwen aan de sociale community

 

Programma bouwen vanuit waardecreatie

De invulling van het plan begon niet bij de betrokken partners, maar juist met de mensen daarbuiten. In tweetallen zijn de schooldirecteuren, ambtenaren en welzijnswerkers de wijk ingegaan om met mogelijke partners te praten: de filiaalhouder van de supermarkt, de ouders bij de speelplaats, het buurtclubje voor oudere buurtbewoners, de sportclubs. Opbrengst: een hoop energie, mensen die een actieve bijdrage boden en nieuwe kansen om samen een programma te vormen.

Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met het Business Model Canvas van Alexander Osterwalder. Wie is of zijn de doelgroep(en)? Welke waarde willen we voor hen creëren? Door opnieuw van buiten naar binnen te denken ontstaat een scherp beeld van de toegevoegde waarde die het programma biedt. Wat willen we voor de jonge kinderen, middelbare scholieren en ouders oplossen? Wat willen we extra bieden? En pas dan: wat is daar voor nodig?

Samen met experts, zoals de lector ouderparticipatie in R’dam Zuid, verfijnen we de doelstellingen en ontwikkelen we een aanpak die zorgt dat de activiteiten dicht op de wensen van de doelgroep en de noodzaak van de wijk blijven.

 

Omdenken

Nadenken vanuit de noden van de doelgroep en uitgaan van wat er is, in de breedste zin, hielp om andere deuren te openen. Al snel zagen we kansen om bestaande arrangementen vanuit het welzijnswerk anders in te zetten en zo de benodigde programmering op te zetten. De expertise van de andere partners viel vervolgens snel op zijn plek. En voor we het wisten lag er een nieuw naschools programma.

Het team:

Meer weten?

icoon mailMinouche Besters
icoon E-mailadres succesvol gekopieerd naar klembord