MIRT – onderzoek stimuleren stedelijk wonen Zuidelijke Randstad.

MIRT

Het Rijk, Provincie Zuid-Holland, gemeenten, regio’s, marktpartijen en maatschappelijke organisaties spannen zich met elkaar in voor versterking van de bestaande stad in de Zuidelijke Randstad.

Op verzoek van de provincie Zuid-Holland en het Ministerie BZK gaf Jeroen Laven als interim projectleider, samen met Dino van Dal van het Ministerie BZK, vorm aan de inbreng vanuit de Zuidelijke Randstad in het MIRT-traject.

 

Coalitie

Een coalitie van circa 150 overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties werd gevormd om met elkaar in beeld te brengen hoe het stedelijk wonen in de Zuidelijke Randstad zou kunnen worden versterkt. Beperkingen op het gebied van regelgeving, manier van werken en financiering werden in beeld gebracht, evenals de co-investeringsbereidheid vanuit partijen. Onder de partners waren partijen als IVBN, Bouwend Nederland, corporaties, duurzaamheidspartijen en (inter-)nationale kennisinstituten.

Twee van de speerpunten in het traject waren de ontwikkeling van vernieuwende financiële mechanismen en het revitaliseren van verouderde bestaande stedelijke gebieden. Stad2 bracht voor de eerste opties in beeld, zoals het instrument van de WijkInvesteringsZones. Hans Karssenberg van STIPO had het voortouw om voor de revitalisering opties in beeld te brengen met onder meer aandacht voor de rol van de publiek ontwikkelaar en methoden van waardecreatie.

 

Agenda

Het MIRT-traject heeft geleid tot een gezamenlijke agenda richting het Rijk en tot vitale coalities die verder werken aan versterking van de bestaande steden in de Zuidelijke Randstad. Dino van Dal (Ministerie BZK) en Annemarie Hatzman (Provincie Zuid Holland) hebben het traject verder begeleid.

Het team:

Meer weten?

icoon mailJeroen Laven
icoon E-mailadres succesvol gekopieerd naar klembord