Bouwen aan informele zorg in de wijk.

Informele zorg

Met het in werking treden van de nieuwe wetgeving in het sociaal domein verandert er veel voor gemeenten. Meer (financiƫle) verantwoordelijkheid, een andere rol, maar ook een andere relatie met de omgeving: bewoners, sociaal ondernemers, maatschappelijke organisaties. Zorg komt niet alleen van bovenaf, maar ook van onderop, of liever: van naast elkaar aanvullende initiatieven en oplossingen.

 

Initiatief uit de samenleving

We werken met verschillende gemeenten, waaronder stadsdeel Amsterdam-West, aan andere manieren om zorg en welzijn te organiseren. Er is veel initiatief in de samenleving om voor elkaar te zorgen, denk aan een buurthuiskamer die een dagprogramma voor licht verstandelijk beperkten organiseert, of mantelzorgers die zelf een support-programma opzetten voor mantelzorgers. Wat hebben dit soort initiatieven nodig? Hoe kun je daar als stadsdeel een stimulerende rol inspelen? Wanneer zit je met regels en werkwijzen in de weg?

 

Veranderende rol gemeente

Samenwerking met initiatieven uit de buurt vraagt een aanpak die vaak haaks staat op de huidige manier van werken. Voor medewerkers betekent het de ontwikkeling van andere vaardigheden en het comfortabel worden met een andere rol. Vanuit STIPO werken we met gemeenten samen in het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze en het trainen en coachen van medewerkers om daarmee aan de slag te gaan.

Het team: