Broedplaatsen strategie Amsterdam & Rotterdam.

Ketenbroedplaatsen in Amsterdam en Rotterdam

Denken vanuit ketens wordt steeds belangrijker in de creatieve kenniseconomie. Dit heeft ook gevolgen voor de organisatie van broedplaatsen. Waar is de broedplaats waar je als architect moet zijn? Of als modeontwerper? Kwaliteit, incubatie en doorstroming spelen daarbij ook een grote rol. STIPO stelde in samenwerking met de creatieve sector in Amsterdam een advies op voor Bureau Broedplaatsen. Het is nu één van de belangrijke pijlers onder het nieuwe beleid. Ook bij het broedplaatsenbeleid van Rotterdam zijn we betrokken.

 

Creatieve biotopen

De grotere Nederlandse steden zijn biotopen voor creativiteit. De werkgelegenheid van de creatieve industrie stijgt en de sector draagt bij aan een leefbare stad. Maar de sector is ook divers, kleinschalig en matig georganiseerd. Weinig bedrijven hebben meer dan 50 werknemers. De creatieve industrie bestaat uit vele ZZP-ers en kleine organisaties. Ze komt moeilijk tot opschalen en breken beperkt internationaal door. Het creatief potentieel van de steden blijft daardoor onderbenut.

 

Clustering: Innovation Hubs

Voor een succesvollere creatieve industrie en meer en betere bedrijven is het van belang om naar de huisvesting te kijken en naar de condities voor interactie en kwaliteit. Een kenmerkend verschil met andere industrieën is de cruciale rol die informele circuits hierbij spelen. De sociale omgeving is in de creatieve industrie meer dan een aangenaam bijproduct, het is dè basis waarin creatieve producten ontstaan, worden geëvalueerd en op de markt worden gebracht. Het succes van de creatieve industrie valt of staat bij de mate van (vaak informele) interactie en clustering.

 

Ketensamenwerking

Wie de mechanismen van interactie en kwaliteit binnen de creatieve industrie wil begrijpen moet de waardeketen volgen. Dat is de weg die een (creatief) product aflegt van het bedenken, naar het maken, naar het verspreiden onder het publiek. In de creatieve industrie kan het bijvoorbeeld gaan om de route van een atelier in een broedplaats naar het MoMa, of de route van een R&D-centrum naar een commerciële productie, met alle tussenliggende stappen en relaties daar tussenin. Het bevorderen van ketensamenwerking kan een belangrijk middel zijn voor groei en een sterkere internationale positie van de creatieve industrie.

 

Resultaten

Deze nieuwe aanpak is ingezet als onderdeel van het broedplaatsenbeleid van Amsterdam en onder andere toegepast in A-Lab. In Rotterdam passen we dit zelf toe in ZOHO en de Wasserij en organiseren we het overleg tussen de broedplaatsprogrammeurs mede.

Het team:

Meer weten?

icoon mailHans Karssenberg
icoon E-mailadres succesvol gekopieerd naar klembord