Verduurzamen bestaande woningvoorraad Eindhoven.

Groene uitdagingen

Een van de grote groene uitdagingen voor de komende jaren is het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Als we ons aan de Kyoto doelstellingen en het klimaatakkoord van Parijs willen houden, en gezien de vele ambitieuze gemeentelijke klimaatdoelstellingen is dat zeker de wens, is er grootscheepse actie nodig om woningen CO2-neutraal en (in toenemende mate) gasloos en /of energieproducerend te maken.

 

Particuliere investeringen op gang brengen

Voor nieuwbouwprojecten is de opgave niet zo ingewikkeld. De nieuwe milieueisen worden meegenomen in de uitvraag, en de meeste ontwikkelaars en corporaties zijn zich zeer bewust van de mogelijkheden om CO2-neutraal te bouwen. De uitdaging ligt bij de particuliere huizenbezitter (en de bestaande voorraad van woningcorporaties).

Voor veel huizenbezitters is verduurzamen een ver-van-hun-bed show. Als ze al bewust zijn van het milieu en het duurzaam opwekken van energie voor hun woning, dan zijn de oplossingen en investeringen te complex om een doordachte beslissing te nemen. En dan laten we het feit dat een investering veel geld kost nog even buiten beschouwing. Hoe krijgen we mensen dan toch in beweging?

 

Drijfveren vinden

In de samenwerking van de Topsector Creatieve Industrie met de Topsector Urban Energie ontstond de Green Deal Smart Energy Citizens. Hierin werden de ingenieurs en technische innovatie specialisten samengebracht met experts in service design processen en participatieve werkmethoden. Het ging er om een ‘offer you can’t refuse’ te ontwikkelen dat hét antwoord biedt op de behoefte van bewoners.

STIPO heeft in Gaasperdam met een coalitie van bewoners, gemeente en een netwerkbeheerder gewerkt aan verschillende aanpakken die daar zou passen. Via interviews bij bewoners thuis en gesprekken met sleutelspelers hebben we argumenten gedefinieerd die aanslaan en een opening bieden om het gesprek over energie te hebben.

 

Sociale problematiek & culturele roots

Een belangrijke ingang bleek gezondheid: mensen stoken hoog vanwege gezondheidsproblemen. Door te isoleren en bijvoorbeeld over te stappen op infrarood verwarming verhoog je het comfort bij mensen terwijl de gasrekening daalt, en elektra via een lokaal zonnedak wordt opgewekt. Of particuliere woningeigenaren met een tropische achtergrond, die graag willen investeren in een zonneboiler. Voor de meesten is twee of drie keer per dag douchen een kwestie van fatsoen en hygiëne. De hoeveelheid warm water in de boiler is bij lange na niet toereikend.

 

Aansluiten bij wat leeft

Door te erkennen wat voor bewoners belangrijk is en daar samen oplossingen bij te zoeken die leiden tot energiebesparing, verduurzamen van de woning en het opwekken van (lokale) energie komt een beweging op gang van duurzame verandering. En het is duidelijk dat die er in Zeist (waar we ook gewerkt hebben) er anders uit ziet dan in Gaasperdam of Hof van Twente.

Binnen de Green Deal Smart Energy Cities is onder andere door STIPO een werkwijze ontwikkeld die vraag en aanbod helpt samen te komen. Voor het complete model en alle stappen daarin: Green Deal Smart Energy Cities

Het team:

Meer weten?

icoon mailMinouche Besters
icoon E-mailadres succesvol gekopieerd naar klembord