Fietsproef Doetinchem

Onderzoek naar de effecten van het toelaten van fietsers in een winkelgebied

In opdracht van de gemeente Doetinchem heeft STIPO een publieksonderzoek uitgevoerd tijdens de Fietsproef in het winkelgebied in de binnenstad van Doetinchem.

Aanleiding

De Fietsproef past binnen de bredere ontwikkeling van de Doetinchemse binnenstad. In het Aanvalsplan Binnenstad uit 2015 profileert Doetinchem haar binnenstad als de ‘gastvrije hoofdstad van de Achterhoek’. Een plek waar de 300.000 inwoners van de Achterhoek welkom zijn, gastvrij worden ontvangen en waar bovenal wat te beleven valt. Met andere woorden, de binnenstad is niet alleen een plek om te winkelen, er vinden evenementen plaats, er gebeurt er van alles op straat en er worden nieuwe plekken gemaakt waar het goed vertoeven is. De combinatie hiervan vergroot de belevingswaarde van de binnenstad en versterkt bovendien de economische basis voor ondernemers.

Verandering van gebruik

De Fietsproef werd uitgevoerd in een periode van maart tot en met eind 2017 met als doel te ontdekken of fietsen in de Doetinchemse binnenstad, voorheen een kernwinkelgebied en uitsluitend een voetgangersgebied waar expeditieverkeer op specifieke tijden was toegelaten. Tijdens de proef waren fietsers binnen bepaalde tijden te gast en is er door middel van straatinterviews onderzocht of de proef gewenst was en mogelijk definitief ingevoerd kon worden.

Tijdens het onderzoek is er gekeken naar de effecten van fietsen in de binnenstad, is er dieper ingegaan op de beleving van de respondenten op onderwerpen als veiligheid, leefbaarheid en beleving, bereikbaarheid van de binnenstad zoals de verschillende routes door de binnenstad en fietsparkeren. Eén van de doelen van het onderzoek was om de ervaringen en verandering van gedrag en dagelijkse patronen van bezoekers in beeld te brengen. Veel gedrag van mensen berust op ingesleten routines, ook als het gaat om een bezoek aan het winkelgebied. Tot slot is er gekeken naar de economische effecten van het toestaan van fietsers in het winkelgebied.

Resultaten

STIPO heeft na aanleiding van het publieksonderzoek conclusies en aanbevelingen geformuleerd voor fietsen in de binnenstad. Het onderzoek naar de Fietsproef laat zien dat de proef wel degelijk effect heeft op gebruik, gedrag en beleving. Wanneer er meer gefietst wordt in het winkelgebied dan is dit wel degelijk van invloed op de beleving van voetgangers en fietsers op straat, op de keuzes die bezoekers maken om met de fiets te komen, op de snelheid en het parkeergedrag van fietsers en de ervaringen van veiligheid op straat. Op basis van het onderzoek naar de effecten is de fietsproef succesvol afgesloten en het toestaan van fietsers definitief ingevoerd door de gemeente. Daarnaast zijn er kleine ingrepen in de openbare ruimte gedaan zoals het plaatsen van meer parkeerfaciliteiten in het gebied en het extra inzetten van handhaving om te kunnen zorgen dat de balans tussen verschillende gebruikers gewaarborgd kan blijven.

In opdracht van:

Gemeente Doetinchemicoon externe link

Het team:

Meer weten?

icoon mailSiënna Veelders
icoon E-mailadres succesvol gekopieerd naar klembord