Economische Kansenkaart Amsterdam Zuid.

Economische ontwikkeling

Met het succes van Amsterdam en de groei van de stad de komende jaren ontstaan nieuwe economische kansen voor stadsdeel Zuid. De economische kansenkaart is erop gericht een goede analyse te maken van alle ruimtelijke, beleidsmatige en maatschappelijk economische ontwikkelingen die effect gaan hebben in Zuid, om van daaruit inzichtelijk te maken welke kansen dit biedt voor de verschillende buurten en handvatten te geven voor realisatie.

Overzicht in een veelheid aan ontwikkelingen

De veelheid aan ontwikkelingen in het stadsdeel de komende jaren roept de wens op om tot overzicht te komen. Ruimtelijk gaat het onder meer om grote projecten die veel impact gaan hebben, zoals de ontwikkeling van de Zuidas en de woningbouwprojecten uit Koers 2025, de opening van de Noord/Zuidlijn, de herinrichting van alle vervoersstromen in het Zuidasdok, de realisatie van nieuwe fietsverbindingen en veranderingen in het openbaar vervoer.

Verschillende stedelijke beleidskaders worden vernieuwd, zoals het detailhandelsbeleid en het hotelbeleid. Er wordt ook nieuw stedelijk economisch beleid ontwikkeld. Daarnaast verandert er in de maatschappij ook het nodige; gebruikers krijgen andere wensen, vertonen ander koopgedrag, zijn op zoek naar beleving en gemak. Daarnaast zijn er de gebieden in het stadsdeel zelf. Wat gaat daar de komende tijd gebeuren? Hoe zal dat effect hebben op de bevolkingssamenstelling, de winkel- en werkgebieden, de vastgoedprijzen?

De meeste ontwikkelingen zijn globaal in beeld bij de verschillende gebiedsteams in het stadsdeel. Wat wordt gemist is integraal overzicht van de wijze waarop deze ontwikkelingen op elkaar inspelen, elkaar versterken of ondermijnen. En hoe deze ontwikkelingen effect hebben in de tijd.

Inspelen op economische kansen

In het verlengde hiervan ligt de vraag of het mogelijk is op basis van deze analyse tot een afwegingskader te komen voor de inzet van geld, tijd en middelen. Het stadsdeel wil graag optimaal inspelen op de mogelijkheid om economische kansen aan te jagen. De vraag is echter welke plekken actie behoeven, waar dan het beste op kan worden ingezet en ook, wie daar de voortrekker in zou moeten zijn of een rol in heeft. Het wegingskader moet dus vooral helpen om tot maatwerk te komen.

Collectief product

Het stadsdeel Zuid heeft daarom STIPO gevraagd om de ruimtelijk-economische ontwikkelingen voor de periode tot 2025 in kaart te brengen en op basis daarvan tot een wegingskader te komen in de vorm van een economische kansenkaart. De kaart is ontwikkeld in de periode tussen december 2016 en april 2017. Er zijn interviews gehouden en werksessies georganiseerd met winkelstraatmanagers, lokale ondernemers, ontwikkelaars van gezichtsbepalende locaties en ambtelijke experts. Samen hebben we de kansen, aanpakken en instrumenten benoemd.

Het team:

Meer weten?

icoon mailMinouche Besters
icoon E-mailadres succesvol gekopieerd naar klembord