Drechtsteden Maritieme Topregio.

Maritieme topregio

De Drechtsteden bestaan uit de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht, Alblasserdam, Papendrecht, Sliedracht, Hardinxveld-Giesendam en Hendrik-Ido-Ambacht. Het is een regio met een roemruchte maritieme geschiedenis, gelegen rond het drukste rivierenknooppunt van Europa met in het gebied en de directe nabijheid werelderfgoed als Kinderdijk, de binnenstad van Dordrecht en de Biesbosch/Hollandse Delta.

 

Atelier Drechtsteden

Jeroen Laven is door de samenwerkende gemeenten gevraagd om van medio 2016 tot voorjaar 2017 als ateliermeester van het Atelier Drechtsteden Maritieme Topregio invulling te geven aan hoe de regio haar kwaliteiten kan benutten.

In een atelier van een dik half jaar is met vertegenwoordigers van alle regiogemeenten en de regio Drechtsteden gewerkt aan versterking van de Drechtsteden. In het eindadvies is de Drechtsteden gepositioneerd als stedelijke regio van 300.000 inwoners, verbonden door het Drierivierenpunt. Het Drierivierenpunt heeft de potentie zich tot A-locatie te ontwikkelen van de Drechtsteden. Met maritieme hotspots die via vervoer over water verbonden worden met Dordrecht Centraal dat zich meer naar de rivier keert. Met locaties voor woningbouw en sociaal-culturele functies. Met recreatiepotenties langs de oever en verbindingen naar de nabije Biesbosch, Waarden en Kinderdijk.

 

Conferentie

De potenties van de Drechtsteden kunnen worden verzilverd door voort bouwen op tientallen klein- en grootschalige initiatieven die al lopen in de Drechtsteden. In twee brede conferenties zijn met partijen uit de Drechtsteden een kleine 100 “visitekaartjes” verzameld van projecten waarop kan worden aangehaakt. Daarop aansluitend kan de regio, samen met andere overheden en marktpartijen, grootschaliger ingrijpen door het station aan het water te verbinden, belemmeringen voor oeverlocaties weg te halen en functies toe te voegen die passen bij een regio van 300.000 inwoners.
De resultaten van het atelier zijn benut in de groeistrategie en de Woonvisie Drechtsteden, waar STIPO ook aan heeft meegewerkt.

Het team:

Meer weten?

icoon mailJeroen Laven
icoon E-mailadres succesvol gekopieerd naar klembord